شیوه‌نامه نگارش مقالات

 • مقاله باید مرتبط با اندیشه استاد مطهری، حداکثر در ۷۰۰۰ واژه و تألیف شده باشد؛ دربردارنده نظریه، تحلیل یا دیدگاهی بدیع باشد و برای نخستین انتشار به این فصل‌نامه ارسال شده باشد.
 • چکیده  در حد ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه دربردارنده سیر استدلال، بیان مسئله و نتیجه باشد.
 • واژگان کلیدی حداقل ۵ و حداکثر ۷ واژه بسیط یا مرکب باشد (نام استاد مطهری در واژگان کلیدی نیاید).
 • عناوین اصلی و فرعی با استفاده از شماره تفکیک شوند و شماره‌های عناوین فرعی از راست به چپ درج شود.
 • ارجاع به صورت درون‌متنی با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال  انتشار و شماره صفحه، درج شود مانند: (طباطبایی، ۱۳۵۴: ۳۲). در مواردی که به نویسندگان متعددی با نام خانوادگی مشترک ارجاع داده شود، ذکر نام نویسنده نیز لازم است. در مواردی که سال  انتشار اثر مشخص نیست یا در مورد آثار مشهور و قدیمی، به جای سال  انتشار  نام اثر درج شود.
 • ارجاع به آثار استاد مطهری  تنها با استفاده از مجموعه آثار و مجموعه یادداشت‌ها صورت پذیرد. ارجاع به مجموعه آثار  به صورت: ( آثار، شماره جلد/ شماره صفحه) و ارجاع به مجموعه یادداشت‌ها  به صورت: (یادداشت‌ها، شماره جلد/ شماره صفحه) باشد. درصورتی که اثری از استاد مطهری در مجموعه آثار و یادداشت‌ها منتشر نشده باشد باید مانند آثار سایر نویسندگان به صورت: (مطهری، سال انتشار: شماره صفحه) باشد.
 • ارجاع به سخنرانی‌های منتشر نشده استاد مطهری بدین شیوه صورت پذیرد: (مطهری، عنوان سخنرانی، شماره جلسه: شماره دقیقه).
 • در صورت ارجاع مکرر به یک اثر لازم است در هر مورد ارجاع به صورت کامل ذکر شود و از ذکر کلماتی همچون همان، همو و… خودداری شود.
 • نقل قول های مستقیمِ کمتر از سه سطر باید داخل گیومه و بیشتر از سه سطر باید با تورفتگی درج شود؛ همچنین مجموع نقل‌قول‌های مستقیم بیش از ۱۰ درصد از مقاله را در بر نداشته باشد.
 • هر نوع دخل و تصرف در نقل‌قول‌های مستقیم  درون قلاب قرار گیرد.
 • همه توضیحات  به صورت پی‌نوشت و در پایان مقاله درج شود.
 • معادل لاتین نام‌ها و اصطلاحات درون پرانتز و بعد از همان واژه درج شود.
 • نام کتاب‌ها در همه‌جا به صورت ایرانیک (در مورد نام کتاب‌های لاتین ایتالیک) باشد.
 • فهرست منابع در پایان مقاله و به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان درج شود. در صورت استفاده از آثار متعدد از نویسنده واحد ترتیب درج آثار باید بر اساس تاریخ انتشار از قدیم به جدید باشد.
 • ترتیب درج اطلاعات کتاب‌شناختی باید به شیوه زیر باشد:
  کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). نام اثر، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، مکان انتشار ، ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد. در صورتی که کتاب بیش از دو نویسنده داشته باشد باید تنها نام نویسنده اول درج شود و برای سایر نویسندگان از واژه «دیگران» استفاده شود.
  مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). «نام مقاله» در: نام نشریه یا کتابی که مقاله در آن درج شده است، نام ویراستار، گردآورنده، مترجم یا… (در صورتی که اثر مجموعه مقالات باشد)، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار نسخه مورد استفاده، شماره صفحاتی که مقاله در آن‌ درج شده است. در صورتی که مقاله بیش از دو نویسنده داشته باشد باید تنها نام نویسنده مسئول درج شود و برای سایر نویسندگان از واژه «دیگران» استفاده شود.
  منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ دسترسی). «نام اثر» در:
  نشانی صفحه اینترنتی، مانند:
  <http://motahari.ir/content/936>

Comments are closed