فراخوان مقاله با موضوع حجاب اسلامی

استاد ایت‌الله مطهری در سال‌های دهه چهل که غربی‌مآبی توسط رسانه‌های جمعی در جامعه ایران ترویج می‌شد، در سلسله نشست‌هایی که به همت انجمن اسلامی پزشکان تشکیل شد، مباحثی را با موضوع حجاب مطرح کردند که چندی بعد در کتابی با عنوان مسئله حجاب منتشر شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. ایشان در این مجموعه مباحث از یک‌سو به نقد فرهنگ غربی که بی‌حجابی را ترویج می‌کرد پرداختند و از سوی دیگر نگرش‌های مذهبی افراطی که حجاب اسلامی را در حدودی فراتر از تعالیم مندرج در نصوص دینی معرفی می‌کردند نقد کردند. ایشان حجاب اسلامی را با رویکردی میانه مبتنی بر نصوص دینی معرفی و از آن دفاع کردند.
فصل‌نامه تماشاگه راز با هدف تبیین و توسعه رویکرد استاد مطهری به مباحث نظری در خصوص حجاب اسلامی ویژه‌نامه‌ای با موضوع حجاب اسلامی منتشر خواهد کرد. از عموم پژوهشگران علاقه‌مند دعوت می‌شود که مقالات خود در موضوعات ذیل را تا پایان شهریوره‌ماه ۱۳۹۴ ارسال نمایند.

Comments are closed