فصلنامه تماشاگه راز تغییر نام یافت

بنا بر مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات از تاریخ ۹۶/۷/۱۰ فصلنامه « تماشاگه راز» به «مطهری پژوهی» تغییر نام یافت و ترتیب انتشار این نشریه نیز از «فصلنامه» به «دو فصلنامه» تغییر کرد.

به زودی نخستین شماره از دوره جدید این نشریه منتشر خواهد شد. امید است این نشریه در دوره جدید نیز همچون دوره قبل مورد توجه و استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

 

Comments are closed